تحویل یک روزه

افتخار داریم که بعد از گذشت این مدت که در خدمت دوست داران هنر هستیم، زمان تحویل محصولات دست به رنگ به یک روز رسید تا بتونیم در راستای جلب رضایت شما دوستان قدم مثبتی برداریم . 

چند نکته در خصوص ارسال یک روزه :

- سفارشاتی که از شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت 18 ثبت میگردد فردای روز سفارش تحویل پست میگردد.

- سفارشاتی که در روز پنجشنبه و یا روز قبل از تعطیلات رسمی ثبت شود روز بعد از تعطیلات ارسال و تحویل پست میگردد.

- سفارشات سایزهای بزرگتر از 50*70 بعداز 3 روز کاری ارسال میگردد.

دوست دار شما دست به رنگ